کابینت

کابینت و اجزای آن

کابینت و اجزای آن کابینت ها ستون فقرات آشپزخانه را تشکیل می دهند و می توانند زیبایی و استفاده ای راحت به آشپزخانه شما ببخشند. در ساده ترین شکل هر کابینتی فقط جعبه ای بر روی دیوار است، بنابراین مهم ترین عامل در متفاوت ساختن آن استفاده از طرح و جنس خاص است. هر کابینتی…