جالباسی و جاکفشی

انتخاب جا کفشی و جا لباسی مناسب

انتخاب جا کفشی و جا لباسی مناسب داشتن جا کفشی و جا لباسی از ضروری های یک خانه است. معمولا اولین وسیله ای که در دکوراسیون داخلی به چشم می آید جا لباسی و یا جا کفشی ای است که در اطراف در ورودی قرار دارد. بنابراین بهتر است برای زیبا جلوه دادن دکوراسیون خانه…