نمونه صندلی دوره عثمانی

تاریخچه مبلمان ترک

تاریخچه مبلمان  تاریخچه مبلمان ترکیه : ممکن نیست مبلمان ترکیه را با دوره ی عثمانی به یاد آورد. در دوره ی عثمانی تنها یک نیمکت بسیار معروف یک شکل ساخته شد. صندلی های پایه های بلند جز محبوب ترین سبک در دوره عثمانی بود. تخت خواب این دوره بیشتر عرض و پایه های متفاوتی وجود…