میز کانتر

کانتر یا میز پذیرش

کانتر یا میز پذیرش کانتر یا میز پذیرش به میزی گفته می شود که علاوه بر میز مورد استفاده کاربر، قسمتی به عنوان پیشخوان در مقابل میز برای ارباب رجوع تعبیه شده است. مهم نیست در در چه زمینه ای فعالیت می کنید، میز پذیرش در بدو ورود قرار گرفته و محلی است که انواع…