2

راهنمای کلی مبلمان

راهنمای کلی مبلمان کیفیت مواد اولیه و تکنیک بکار رفته در ساخت مبلمان، تاثیر به‌سزایی بر دوام و استفاده بهینه از آن دارد. به‌طورکلی، جزییات ساخت یک مبل، دست‌کم تاحدی، در پرداخت نهایی مخفی است. به همین دلیل است که اعتبار یک تولیدکننده خاص، مشخصات منتشر شده و قیمت کالا همگی کیفیت ساخت کالا را…