تاثیر نوع دکوراسیون روی کارمندان

روانشناسی در دکوراسیون اداری

روانشناسی در دکوراسیون اداری شرکت هایی هستند که همیشه به دنبال صرفه جویی در پول با خرید ارزان ترین مبلمان اداری هستند. آنها از ترفندهایی در چیدمان مبلمان استفاده میکنند تا فضای کوچک خود را بزرگ نشان دهند. امروزه بسیاری از صاحبان شرکت ها در حال بازنگری این فرآیند هستند که آیا واقعا نوع دکوراسیون…