دکوراسیون روستیک

دکوراسیون و مبلمان روستیک

دکوراسیون و مبلمان روستیک روستیک در زبان انگلیسی به معنای روستا و دهکده است. در هنر پست مردن اشاره به هنری دارد که ساخته دست اما به همراه طبیعت است. دکوراسیون روستیک یا سبک روستایی نوعی دکوراسیون است که بر اساس زیبایی طبیعی طراحی شده است. فضای روستیک بیشتر روستایی و نزدیک به طبیعت است و…