فوم چوب پلی یورتان

فوم چوب پلی یورتان

فوم چوب پلی یورتان فوم پلی یورتان اولین بار در سال ۱۹۳۷ به دست اوتو بایر کشف شد. پلی یورتان نام عمومی پلیمرهایی است که دارای پیوند یورتانی هستند. بسیاری از افراد فکر می کنند پلی یورتان از ترکیب چندین یورتان ساخته شده است اما این طور نیست. در واقع تفاوت بسیار زیادی میان این…