مبلمان حیوانات خانگی

مبلمان مناسب حیوانات خانگی 

مبلمان مناسب حیوانات خانگی  بعضی افراد بنا بر علایق شخصی مایل به نگهداری از حیوانات خانگی مانند سگ و گربه هستند. به همین منظور امروزه شرکت های طراحی و تولید مبلمان در اروپا شاخه ای تحت عنوان مبلمان حیوانات خانگی در دستور کار تولیدات خود قرار داده اند. شرکت ایتالیایی pet superfine به صورت منحصر…