میز اره ای

اره میزی در صنعت چوب

اره میزی در صنعت چوب اره میزی شامل اره تیغه ای مدور است که  از سطح میز بیرون می آید. در واقع اره بدین منظور روی میز قرار گرفته تا هم برش صفحات بزرگ چوبی به آسانی و با دقت صورت بگیرد هم بعد از برش روی زمین نریزند. معمولا ورق های چوبی، نئوپان، تخته…