منبت کاری

منبت کاری و موارد مربوط به آن

منبت کاری و موارد مربوط به آن در صنایع تزئینی چوب و مبلمان به هنر کنده کاری نقوش روی چوب “منبت کاری” میگویند. منبت کاری هنری است که در آن نقش ها به صورت برجسته روی زمینه کار قرار میگیرند و شامل حکاکی و کنده کاری روی چوب میشود. منبت کاری چوب یکی از شاخه…