شاخص

آداب نشستن روی مبل و صندلی

آداب نشستن روی مبل و صندلی هنگامی که در خانه یا محل کار روی کاناپه یا مبل ها و صندلی های راحتی می نشینید باید به قوانین درست نشستن نیز توجه کنید. اگر در خانه هستید ممکن است لم دادن و تماشای چند ساعته تلویزیون در طولانی مدت باعث کمر درد و دیگر ناراحتی هایی…