مرور رده

آذربایجان غربی

مبلمان درینو/نمایندگی آذربایجان غربی

اطلاعات تماس نام : مبلمان درینو/نمایندگی آذربایجان غربی نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان راحتی،مبلمان و صندلی ومیزاداری،میزتلویزیون، میزجلومبلی وعسلی،غذا خوری،سرویس خواب،بوفه و ویترین،پارتیشن تلفن : ۳۳۴۵۱۱۹۳-۰۴۴…

مبلمان اداری جلیس/نمایندگی آذربایجان غربی

اطلاعات تماس نام : مبلمان اداری جلیس/نمایندگی آذربایجان غربی نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان اداری،صندلی اداری،میز اداری،پارتیشن تلفن : 33821232-044 فکس : آدرس :  ارومیه،بلوار شهید باهنر ( آپادانا) بالاتر از…

مبلمان اداری جلیس/نمایندگی آذربایجان غربی

اطلاعات تماس نام : مبلمان اداری جلیس/نمایندگی آذربایجان غربی نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان اداری،صندلی اداری،میز اداری،پارتیشن تلفن : 32377922-044 فکس : آدرس : ارومیه،بلوار شهید دستغیب (مافی )،روبروی…

مبلمان اداری و منزل نیلپر/نمایندگی آذربایجان غربی

اطلاعات تماس نام : مبلمان اداری و منزل نیلپر/نمایندگی آذربایجان غربی نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان اداری،صندلی اداری،مبلمان راحتی،جلومبلی و عسلی،مبلمان اتاق کودک و نوجوان تلفن : 42336588-044 فکس :…

مبلمان اداری و منزل نیلپر/نمایندگی آذربایجان غربی

اطلاعات تماس نام : مبلمان اداری و منزل نیلپر/نمایندگی آذربایجان غربی نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان اداری،صندلی اداری،مبلمان راحتی،جلومبلی و عسلی،مبلمان اتاق کودک و نوجوان تلفن : 36330008-044 فکس :…

مبلمان اداری و منزل نیلپر/نمایندگی آذربایجان غربی

اطلاعات تماس نام : مبلمان اداری و منزل نیلپر/نمایندگی آذربایجان غربی نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان اداری،صندلی اداری،مبلمان راحتی،جلومبلی و عسلی،مبلمان اتاق کودک و نوجوان تلفن : 33433484-044 فکس :…

مبلمان اداری و منزل نیلپر/نمایندگی آذربایجان غربی

اطلاعات تماس نام : مبلمان اداری و منزل نیلپر/نمایندگی آذربایجان غربی نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان اداری،صندلی اداری،مبلمان راحتی،جلومبلی و عسلی،مبلمان اتاق کودک و نوجوان تلفن : 32235507-044 فکس :…

مبلمان اداری لیو/نمایندگی آذربایجان غربی

مبلمان اداری لیو/نمایندگی آذربایجان غربی اطلاعات تماس نام : مبلمان اداری لیو/نمایندگی آذربایجان غربی نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان اداری،صندلی اداری تلفن : 33475151-044 فکس : آدرس : ارومیه،بلوار دستغیب…

مبلمان اداری لیو/نمایندگی آذربایجان غربی

مبلمان اداری لیو/نمایندگی آذربایجان غربی اطلاعات تماس نام : مبلمان اداری لیو/نمایندگی آذربایجان غربی نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان اداری،صندلی اداری تلفن : 33471895-044 فکس : آدرس :خیابان با هنر،بعد از…

مبلمان اداری اروند/نمایندگی آذربایجان غربی

اطلاعات تماس نام : مبلمان اداری اروند/نمایندگی آذربایجان غربی نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان اداری،صندلی اداری تلفن : 32720950-044 فکس : 32416919-044 آدرس : ارومیه،بلوار فرودگاه،کیلومتر5 اگر صاحب اين کسب و…