مرور رده

استان نمایشگاه میزاداری

مبلمان کم جا چوب/نمایندگی البرز

اطلاعات تماس نام : مبلمان کم جا چوب/نمایندگی البرز نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان راحتی،میز اداری،میز جلو مبلی و عسلی،تشک،غذاخوری،مبلمان تختخواب شو،مبلمان اتاق کودک و نوجوان،سرویس خواب تلفن : 34423379-026 فکس…

مبلمان کم جا چوب/نمایندگی اصفهان

اطلاعات تماس نام : مبلمان کم جا چوب/نمایندگی اصفهان نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان راحتی،میز اداری،میز جلو مبلی و عسلی،تشک،غذاخوری،مبلمان تختخواب شو،مبلمان اتاق کودک و نوجوان،سرویس خواب تلفن : 36627503-031 فکس…

مبلمان کم جا چوب/نمایندگی اصفهان

اطلاعات تماس نام : مبلمان کم جا چوب/نمایندگی اصفهان نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان راحتی،میز اداری،میز جلو مبلی و عسلی،تشک،غذاخوری،مبلمان تختخواب شو،مبلمان اتاق کودک و نوجوان،سرویس خواب تلفن : 55234144-031 فکس…

مبلمان کم جا چوب/نمایندگی قم

اطلاعات تماس نام : مبلمان کم جا چوب/نمایندگی قم نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان راحتی،میز اداری،میز جلو مبلی و عسلی،تشک،غذاخوری،مبلمان تختخواب شو،مبلمان اتاق کودک و نوجوان،سرویس خواب تلفن : 32102-025 فکس :…

مبلمان کم جا چوب/نمایندگی خوزستان

اطلاعات تماس نام : مبلمان کم جا چوب/نمایندگی خوزستان نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان راحتی،میز اداری،میز جلو مبلی و عسلی،تشک،غذاخوری،مبلمان تختخواب شو،مبلمان اتاق کودک و نوجوان،سرویس خواب تلفن : 42272240-061…

مبلمان کم جا چوب/نمایندگی چهارمحال و بختیاری

اطلاعات تماس نام : مبلمان کم جا چوب/نمایندگی چهارمحال و بختیاری نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان راحتی،میز اداری،میز جلو مبلی و عسلی،تشک،غذاخوری،مبلمان تختخواب شو،مبلمان اتاق کودک و نوجوان،سرویس خواب تلفن :…

مبلمان کم جا چوب/نمایندگی فارس

اطلاعات تماس نام : مبلمان کم جا چوب/نمایندگی فارس نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان راحتی،میز اداری،میز جلو مبلی و عسلی،تشک،غذاخوری،مبلمان تختخواب شو،مبلمان اتاق کودک و نوجوان،سرویس خواب تلفن : 36704284-071 فکس…

مبلمان کم جا چوب/نمایندگی خراسان رضوی

اطلاعات تماس نام : مبلمان کم جا چوب/نمایندگی خراسان رضوی نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان راحتی،میز اداری،میز جلو مبلی و عسلی،تشک،غذاخوری،مبلمان تختخواب شو،مبلمان اتاق کودک و نوجوان،سرویس خواب تلفن : 35590500-051…

مبلمان توس/نمایندگی زنجان

اطلاعات تماس نام : مبلمان توس/نمایندگی زنجان نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان کلاسیک،مبلمان راحتی،میز اداری،صندلی اداری،سرویس خواب،غذاخوری تلفن : 33745059-024 فکس : 33774138-024 آدرس : خیابان خرمشهر،نرسیده…

مبلمان کم جا چوب/نمایندگی بوشهر

اطلاعات تماس نام : مبلمان کم جا چوب/نمایندگی بوشهر نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان راحتی،میز اداری،میز جلو مبلی و عسلی،تشک،غذاخوری،مبلمان تختخواب شو،مبلمان اتاق کودک و نوجوان،سرویس خواب تلفن : 33342431-077…