مرور رده

خوزستان

مبلمان آکاسا/نمایندگی خوزستان

اطلاعات تماس نام : مبلمان آکاسا/نمایندگی خوزستان نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : میز جلو مبلی و عسلی،سرویس خواب،غذاخوری،میز تلویزیون تلفن : 52729276-061 فکس : آدرس : بهبهان،خيابان قناطير،پلاك 21،مبل تخت طاووس اگر…

مبلمان آکاسا/نمایندگی خوزستان

اطلاعات تماس نام : مبلمان آکاسا/نمایندگی خوزستان نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : میز جلو مبلی و عسلی،سرویس خواب،غذاخوری،میز تلویزیون تلفن : 34439070-061 فکس : آدرس : اهواز،فلکه فرودگاه،مجتمع شمس،مبل تبسم اگر صاحب…

مبلمان اداری انرژی/نمایندگی خوزستان

اطلاعات تماس نام : مبلمان اداری انرژی/نمایندگی خوزستان نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان اداری،میز اداری،صندلی اداری،میز جلو مبلی و عسلی تلفن : 52337793-061 فکس : 52337793-061 آدرس : ماهشهر،خیابان جنگل،بعد از…

مبلمان اداری انرژی/نمایندگی خوزستان

اطلاعات تماس نام : مبلمان اداری انرژی/نمایندگی خوزستان نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان اداری،میز اداری،صندلی اداری،میز جلو مبلی و عسلی تلفن : 53220103-061 فکس : 53220103-061 آدرس : آبادان،خیابان زابل،روبروی…

مبلمان اداری انرژی/نمایندگی خوزستان

اطلاعات تماس نام : مبلمان اداری انرژی/نمایندگی خوزستان نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان اداری،میز اداری،صندلی اداری،میز جلو مبلی و عسلی تلفن : 33773592-061 فکس : 33771564-061 آدرس : اهواز،خیابان لشگر،بین…

مبلمان پینک/نمایندگی خوزستان

اطلاعات تماس نام : مبلمان پینک/نمایندگی خوزستان نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان اتاق کودک و نوجوان،مبلمان راحتی،مبلمان تختواب شو،جلو مبلی،غذا خوری تلفن : ۵۲۳۳۱۲۹۴-061 فکس : آدرس : ماهشهر،مجتمع تجاری تفریحی…

مبلمان چوب سنگ/نمایندگی خوزستان

اطلاعات تماس نام : مبلمان چوب سنگ/نمایندگی خوزستان نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان راحتی،غذاخوری،میز جلو مبلی وعسلی،مبلمان تختخواب شو،سرویس خواب،مبلمان اتاق کودک ونوجوان،بوفه و ویترین تلفن : 33916118-061 فکس…

مبلمان راحتیران/نمایندگی خوزستان

اطلاعات تماس نام : مبلمان راحتیران/نمایندگی خوزستان نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان اداری،صندلی اداری،میزجلومبلی،مبلمان اتاق کودک و نوجوان تلفن : 52323599-061 فکس : آدرس : خوزستان،بندر ماهشهر،خیابان امام…

مبلمان آپادانا/نمایندگی خوزستان

اطلاعات تماس نام : مبلمان آپادانا/نمایندگی خوزستان نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان اتاق کودک و نوجوان،جلومبلی و عسلی،تشک تلفن : 42260703-061 فکس : آدرس : خیابان منتظری،بین خیابان انقلابوخیابان حبیب ابن مظاهر…