مرور رده

بوشهر

مبلمان چوب سنگ/نمایندگی بوشهر

اطلاعات تماس نام : مبلمان چوب سنگ/نمایندگی بوشهر نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان راحتی،غذاخوری،میز جلو مبلی وعسلی،مبلمان تختخواب شو،سرویس خواب،مبلمان اتاق کودک ونوجوان،بوفه و ویترین تلفن : 37632676-077 فکس :…

مبلمان راحتیران/نمایندگی بوشهر

اطلاعات تماس نام : مبلمان راحتیران/نمایندگی بوشهر نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان اداری،صندلی اداری،میزجلومبلی،مبلمان اتاق کودک و نوجوان تلفن : 33324485-077 فکس : آدرس : خیابان رئیس علی دلواری،روبروی اداره…

مبلمان سومریا/نمایندگی بوشهر

اطلاعات تماس نام : مبلمان سومریا/نمایندگی بوشهر نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان کلاسیک،مبلمان راحتی،سرویس خواب،غذاخوری،میزجلومبلی و عسلی تلفن : 14525501-077 فکس : آدرس : بوشهر،سبز آباد،روبروی موزه دریانوردی…

مبلمان آپادانا/نمایندگی بوشهر

اطلاعات تماس نام : مبلمان آپادانا/نمایندگی بوشهر نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان اتاق کودک و نوجوان،جلومبلی و عسلی،تشک تلفن : 37632985-077 فکس : آدرس : شهر جم،میدان بهارستان وب سایت : ایمیل :…

مبلمان آپادانا/نمایندگی بوشهر

اطلاعات تماس نام : مبلمان آپادانا/نمایندگی بوشهر نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان اتاق کودک و نوجوان،جلومبلی و عسلی،تشک تلفن : 33127995-077 فکس : آدرس : خیابان جانبازان،نرسیده به منطقه انتظامی اگر صاحب این…

مبلمان آپادانا/نمایندگی بوشهر

اطلاعات تماس نام : مبلمان آپادانا/نمایندگی بوشهر نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان اتاق کودک و نوجوان،جلومبلی و عسلی،تشک تلفن : 33533393-077 فکس : آدرس : خیابان عاشوری،روبروی خیابان یادگار امام اگر صاحب این…

مبلمان آپادانا/نمایندگی بوشهر

اطلاعات تماس نام : مبلمان آپادانا/نمایندگی بوشهر نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان اتاق کودک و نوجوان،جلومبلی و عسلی،تشک تلفن : 34258898-077 فکس : آدرس : بلوار طالقانی،نبش خیابان پرستار،مبل برادران موسوی اگر…

مبلمان بهار نارنج/نمایندگی بوشهر

اطلاعات تماس نام : مبلمان بهار نارنج/نمایندگی بوشهر نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان راحتی،سرویس خواب،غذاخوری،مبلمان اتاق کودک و نوجوان،میزجلو مبلی وعسلی،میز تلویزیون تلفن : 33557430-077 فکس : 33557327-077…

مبلمان درینو/نمایندگی بوشهر

اطلاعات تماس نام : مبلمان درینو/نمایندگی بوشهر نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان راحتی،مبلمان و صندلی ومیزاداری،میزتلویزیون، میزجلومبلی وعسلی،غذا خوری،سرویس خواب،بوفه و ویترین،پارتیشن تلفن : ۳۳۳۲۱۱۲۰-۰۷۷ فکس :…