مرور رده

استان نمایشگاه مبلمان اتاق کودک و نوجوان

صنایع چوب و فلز تولیکا/نمایندگی اصفهان

اطلاعات تماس نام : صنایع چوب و فلز تولیکا/نمایندگی اصفهان نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان راحتی،غذاخوری،جلو مبلی و عسلی،بوفه و ویترین،میز تلویزیون،سرویس خواب،مبلمان اتاق کودک و نوجوان تلفن : 32655686-031 فکس…
ادامه مطلب ...

صنایع چوب و فلز تولیکا/نمایندگی تهران

اطلاعات تماس نام : صنایع چوب و فلز تولیکا/نمایندگی تهران نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان راحتی،غذاخوری،جلو مبلی و عسلی،بوفه و ویترین،میز تلویزیون،سرویس خواب،مبلمان اتاق کودک و نوجوان تلفن : 88853065-021 فکس :…
ادامه مطلب ...

صنایع چوب و فلز تولیکا/نمایندگی خراسان جنوبی

اطلاعات تماس نام : صنایع چوب و فلز تولیکا/نمایندگی خراسان جنوبی نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان راحتی،غذاخوری،جلو مبلی و عسلی،بوفه و ویترین،میز تلویزیون،سرویس خواب،مبلمان اتاق کودک و نوجوان تلفن : 32345400-056…
ادامه مطلب ...

صنایع چوب و فلز تولیکا/نمایندگی خراسان رضوی

اطلاعات تماس نام : صنایع چوب و فلز تولیکا/نمایندگی خراسان رضوی نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان راحتی،غذاخوری،جلو مبلی و عسلی،بوفه و ویترین،میز تلویزیون،سرویس خواب،مبلمان اتاق کودک و نوجوان تلفن : 35029147-051…
ادامه مطلب ...

خانه مبل ارس

اطلاعات تماس نام : خانه مبل ارس نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : غذاخوری،سرویس خواب،بوفه و ویترین،مبلمان راحتی،مبلمان اتاق کودک و نوجوان تلفن : 32517144-034 فکس : 32517144-034 آدرس : کرمان،خیابان خواجو،حد فاصل کوچه…
ادامه مطلب ...

صنایع چوب و فلز تولیکا/نمایندگی خراسان رضوی

اطلاعات تماس نام : صنایع چوب و فلز تولیکا/نمایندگی خراسان رضوی نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان راحتی،غذاخوری،جلو مبلی و عسلی،بوفه و ویترین،میز تلویزیون،سرویس خواب،مبلمان اتاق کودک و نوجوان تلفن : 38468727-051…
ادامه مطلب ...

مبلمان کم جا چوب/نمایندگی هرمزگان

اطلاعات تماس نام : مبلمان کم جا چوب/نمایندگی هرمزگان نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان راحتی،میز اداری،میز جلو مبلی و عسلی،تشک،غذاخوری،مبلمان تختخواب شو،مبلمان اتاق کودک و نوجوان،سرویس خواب تلفن : 44425498-076…
ادامه مطلب ...

مبلمان کم جا چوب/نمایندگی گیلان

اطلاعات تماس نام : مبلمان کم جا چوب/نمایندگی گیلان نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان راحتی،میز اداری،میز جلو مبلی و عسلی،تشک،غذاخوری،مبلمان تختخواب شو،مبلمان اتاق کودک و نوجوان،سرویس خواب تلفن : 33526060-013 آدرس…
ادامه مطلب ...

مبلمان کم جا چوب/نمایندگی گیلان

اطلاعات تماس نام : مبلمان کم جا چوب/نمایندگی گیلان نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان راحتی،میز اداری،میز جلو مبلی و عسلی،تشک،غذاخوری،مبلمان تختخواب شو،مبلمان اتاق کودک و نوجوان،سرویس خواب تلفن : 33337483-013 فکس…
ادامه مطلب ...

مبلمان کم جا چوب/نمایندگی کرمان

اطلاعات تماس نام : مبلمان کم جا چوب/نمایندگی کرمان نوع فعالیت : نمایشگاه زمینه فعالیت : مبلمان راحتی،میز اداری،میز جلو مبلی و عسلی،تشک،غذاخوری،مبلمان تختخواب شو،مبلمان اتاق کودک و نوجوان،سرویس خواب تلفن : 32441648-034 فکس…
ادامه مطلب ...