انواع مختلف ماشین آلات

انواع مختلف ماشین آلات

شرکت های مبلمان ماشین آلات متعددی دارند. لیست زیر شامل ماشین آلاتی است که معمولا در اکثر شرکت ها استفاده می شود.

دستگاه ان سی پرتو چوب یا NC beam saw

دستگاهی است که توسط اپراتور برای برش تخته های ضخیم به اندازه های جزئی برنامه ریزی شده است. این برنامه توالی تمام کارهای ماشین را کنترل می کند.

شخصی که با این دستگاه کار می کند برای کار کردن با چنین ماشینی باید قادر به نصب ابزار کاری باشد، برنامه های برش ساده و پیچیده را آماده کند و ایمن سازی تجهیزات را انجام دهد.

این ماشین ها بسیار سریع هستند و به سازنده اجازه می دهند تا برخی از گزینه های برش را در یک قطعه از تجهیزات به کار گیرند.

ان سی پرتو چوب 1 - انواع مختلف ماشین آلات

دستگاه سی ان سی روتر یا CNC router

دستگاه رایانه ای برای کنترل تعداد است که توسط اپراتور برنامه ریزی شده است.  این برنامه توالی تمام کارهای ماشین را کنترل می کند.

شخصی که با این دستگاه کار می کند برای کار کردن با چنین ماشینی باید قادر به نصب ابزار کاری باشد، برنامه های برش ساده و پیچیده را آماده کند و ایمن سازی تجهیزات را انجام دهد.

این ماشین ها بسیار سریع هستند و به سازنده اجازه می دهند تا برخی از گزینه های برش را در یک قطعه از تجهیزات به کار گیرند.

سی ان سی روتر1 - انواع مختلف ماشین آلات

دستگاه سی ان سی سنتر یا CNC machine center

ماشین کار با چوب است که توسط اپراتور برنامه ریزی شده است. این برنامه توالی تمام کارهای ماشین را کنترل می کند.

شخصی که با این دستگاه کار می کند برای کار کردن با چنین ماشینی باید قادر به نصب ابزار کاری باشد، برنامه های برش ساده و پیچیده را آماده کند و ایمن سازی تجهیزات را انجام دهد.

این ماشین ها بسیار سریع هستند و به سازنده اجازه می دهند تا برخی از گزینه های برش را در یک قطعه از تجهیزات به کار گیرند.

سی ان سی سنتر 1 - انواع مختلف ماشین آلات

دستگاه پنل چوب یا Panel saw

یک ماشین با تولید بالا است که برای برش ورق های بزرگ به قطعات کوچک استفاده می شود.

پنل چوب 1 - انواع مختلف ماشین آلات

دستگاه تراز سطح چوب یا (surface planer (buzzer

عملکرد اصلی دستگاه تراز سطح چوب آماده سازی سطح چوب و لبه سازی است. سطح چوب، پهن ترین قسمت است که مستقیم در طول دستگاه قرار دارد. لبه چوب دارای سطح بسیار کمتری است که به صورت مربعی طراحی شده است.

تراز سطح چوب 1 - انواع مختلف ماشین آلات

دستگاه ضخیم کننده یا (thicknesser (panel planer

عملکرد اصلی این دستگاه این است که چوب را به یک عرض یا ضخامت متناسب با سطح چوب کاهش دهد. دستگاه ضخیم کننده ممکن است طبق عملکرد طراحی شده اش به دو دسته اصلی تقسیم شود:

قالب تک برشی

قالب چند برشی

ضخیم کننده 1 - انواع مختلف ماشین آلات

دستگاه اره یا Rip saw

عملکرد اصلی این دستگاه، اره کردن الوار به اندازه داده شده در جهت طول آن است که شامل دو دسته می شود:

برش سطحی: معروف به برش مسطح

برش ضخامت: معروف به برش عمقی

برش زاویه ای در اندازه جزئی

1 - انواع مختلف ماشین آلات

دستگاه اره دیمانسیون یا dimension saw

یک نوع برش عرضی است که برای برش طول الوار بکار برده می شود.

دیمانسیون 1 - انواع مختلف ماشین آلات

دستگاه اره بازویی یا Docking or radial arm saw

عملکرد اصلی این دستگاه برش مربعی الوار به اندازه های داده شده است. همچنین طراحی چنین دستگاهی اجازه برش دقیق، اریب، حفره ای، تاج دار و برش های ترکیبی می دهد.

بازویی 1 - انواع مختلف ماشین آلات

دستگاه اسپیندل ریخته گری یا spindle moudler 

ماشینی است که برای تغییر شکل، اندازه یا اجزای الوار استفاده می شود. این دستگاه شامل یک پایه آهنی برای پشتیبانی سیستم سرعت متغیر است. 

تراش 1 - انواع مختلف ماشین آلات

منبع: واحد تولید محتوای دوریکسو

تصاویر بیشتر انواع مختلف ماشین آلات

                       

شاید خوشتان بیاید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.