اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت اول

اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت اول

رنگهای پوششی :

کاربرد رنگ های پوششی برای چوب هایی است که رویه ی مناسبی ندارد یا از بین رفته اند و دیگر نقش زیبایی ندارند. رنگ های پوششی جزء رنگ هایی هستند وقتی روی چوب زده می شوند خود چوب یا نقش و نگاری که روی چوب وجود داشت دیگر دیده نمی شود. رنگ پوششی مبلمان

رنگ های پوششی به سه روش مختلف رنگ آمیزی می شوند. روش قلم مو، پاشیدن رنگ روی چوب و غوطه ور کردن قطعات چوب در رنگ انجام می گیرد.رنگ پوششی روی چوب

 سایه های رنگی : Hue

سایه های رنگی قبل از رنگ ها به وجود می آیند. این توانایی است که به کمک آن می توانیم تفاوت رنگ ها و سایه ها را از یکدیگر تشخیص دهیم.سایه ی رنگ ها سایه های رنگ مترادف رنگ است، رنگ ها به سه دسته ی اصلی تقسیم می شوند، رنگ اصلی قرمز، زرد و آبی. رنگ سفید و مشکی جزء رنگ های اصلی به حساب نمی آیند.

سایه ی رنگ ها

تاثیر رنگ ( میزان پررنگی یا کم رنگی): Color Value

رنگ سفید و سیاه به ترتیب بالا ترین و کم ترین مقدار انعکاس نور را دارند. سفید دارای بالاترین درجه انعکاس نور است، و رنگ سیاه کاملا متضاد است. در طیف رنگی، تمام رنگ ها نسبت به نوری که منعکس می کنند تیره و روشن می شوند. سفید رنگ محسوب می شود و سیاه سایه. میزان پر رنگی و کم رنگی است که موقعیت خود را در جدول رنگ سفید تا سیاه مشخص می کند.

تاثیر رنگ ها(رنگ های پررنگ)هنگامی که یک رنگ با رنگ سفید ترکیب شود به رنگ تبدیل می شود.. وقتی که یک رنگ به سمت سیاه می رود و تیره تر می شود یا با سفید ترکیب می شود و روشن تر می شود به سایه تبدیل می شوند. هنگامی که یک رنگ تناژ خاکستری (رنگ سفید و سیاه به طور مساوی با یکدیگر ترکیب شود) پیدا می کند.

تاثیر رنگ ها(رنگ های پررنگ)

پوشش کرومی: Chroma

پوشش کرومی سومین بخش از رنگ است که توانایی این را به فرد می دهد تا رنگ را به خوبی شناسایی کند. با این پوشش رنگ تیره و تاریک از تناژ ضعیف به راحتی قابل تشخیص می شود. هر یک از سه رنگ اصلی یا سایه ی رنگی، با پوشش کرومی تاثیر بیشتری پیدا خواهند کرد. رنگ کرومیپوشش کرومی با افزودن رنگ سفید یا سیاه ضعیف نمی شود. بلکه شدت رنگ ها افزایش پیدا می کند و رنگ پر رنگ تر می شود. با پوشش کرومی ما رنگ های با کیفیت را مشاهده می کنیم.

رنگ کرومی

رنگ های اصلی:

رنگ های اصلی به رنگ هایی گفته می شود که از ترکیب چند رنگ غیر اصلی به وجود نمی آیند. قرمز، زرد و آبی جزء رنگ های اصلی هستند.رنگ اصلی زرد

رنگ اصلی قرمز

رنگ اصلی آبی

منبع: واحد تولید محتوای دوریکسو

تصاویر بیشتر اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت اول

 

شاید خوشتان بیاید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.