اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت اول

اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت اول

رنگهای پوششی :

کاربرد رنگ های پوششی برای چوب هایی است که رویه ی مناسبی ندارد یا از بین رفته اند و دیگر نقش زیبایی ندارند. رنگ های پوششی جزء رنگ هایی هستند وقتی روی چوب زده می شوند خود چوب یا نقش و نگاری که روی چوب وجود داشت دیگر دیده نمی شود. پوششی روی مبلمان 4 - اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت اول

رنگ های پوششی به سه روش مختلف رنگ آمیزی می شوند. روش قلم مو، پاشیدن رنگ روی چوب و غوطه ور کردن قطعات چوب در رنگ انجام می گیرد.پوششی روی چوب 3 - اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت اول

 سایه های رنگی : Hue

سایه های رنگی قبل از رنگ ها به وجود می آیند. این توانایی است که به کمک آن می توانیم تفاوت رنگ ها و سایه ها را از یکدیگر تشخیص دهیم.رنگی 3 - اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت اول سایه های رنگ مترادف رنگ است، رنگ ها به سه دسته ی اصلی تقسیم می شوند، رنگ اصلی قرمز، زرد و آبی. رنگ سفید و مشکی جزء رنگ های اصلی به حساب نمی آیند.

رنگی 2 - اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت اول

تاثیر رنگ ( میزان پررنگی یا کم رنگی): Color Value

رنگ سفید و سیاه به ترتیب بالا ترین و کم ترین مقدار انعکاس نور را دارند. سفید دارای بالاترین درجه انعکاس نور است، و رنگ سیاه کاملا متضاد است. در طیف رنگی، تمام رنگ ها نسبت به نوری که منعکس می کنند تیره و روشن می شوند. سفید رنگ محسوب می شود و سیاه سایه. میزان پر رنگی و کم رنگی است که موقعیت خود را در جدول رنگ سفید تا سیاه مشخص می کند.

رنگ پر رنگ و کم رنگ بودن - اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت اولهنگامی که یک رنگ با رنگ سفید ترکیب شود به رنگ تبدیل می شود.. وقتی که یک رنگ به سمت سیاه می رود و تیره تر می شود یا با سفید ترکیب می شود و روشن تر می شود به سایه تبدیل می شوند. هنگامی که یک رنگ تناژ خاکستری (رنگ سفید و سیاه به طور مساوی با یکدیگر ترکیب شود) پیدا می کند.

رنگ و کم رنگ ی رنگ - اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت اول

پوشش کرومی: Chroma

پوشش کرومی سومین بخش از رنگ است که توانایی این را به فرد می دهد تا رنگ را به خوبی شناسایی کند. با این پوشش رنگ تیره و تاریک از تناژ ضعیف به راحتی قابل تشخیص می شود. هر یک از سه رنگ اصلی یا سایه ی رنگی، با پوشش کرومی تاثیر بیشتری پیدا خواهند کرد. کرومی 3 - اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت اولپوشش کرومی با افزودن رنگ سفید یا سیاه ضعیف نمی شود. بلکه شدت رنگ ها افزایش پیدا می کند و رنگ پر رنگ تر می شود. با پوشش کرومی ما رنگ های با کیفیت را مشاهده می کنیم.

کرومی 2 - اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت اول

رنگ های اصلی:

رنگ های اصلی به رنگ هایی گفته می شود که از ترکیب چند رنگ غیر اصلی به وجود نمی آیند. قرمز، زرد و آبی جزء رنگ های اصلی هستند.اصلی زرد - اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت اول

اصلی قرمز - اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت اول

اصلی آبی - اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت اول

منبع: واحد تولید محتوای دوریکسو

تصاویر بیشتر اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت اول

 

شاید خوشتان بیاید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.