اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت دوم

اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت دوم

رنگ های اصلی:

رنگ های اصلی به رنگ هایی گفته می شود که از ترکیب چند رنگ غیر اصلی به وجود نمی آیند. قرمز، زرد و آبی جزء رنگ های اصلی هستند.

رنگ فرعی و اصلی با زرد - اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت دوم

های اصلی - اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت دوم

رنگ های کمکی:

نارنجی، سبز و بنفش رنگ های کمکی نامیده می شوند. رنگ های کمکی با مخلوط کرد دو رنگ اصلی بدست می آید. به عنوان مثال ترکیب رنگ قرمز و زرد رنگ نارنجی را به وجود می آورد، یا ترکیب رنگ آبی با زرد رنگ سبز را به وجود می آورد.

های کمکی در مبلمان - اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت دوم

رنگ مکمل در دکوراسیون داخلی - اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت دوم 

رنگ میانی یا واسطه ای (ترکیب دو رنگ اصلی):

به رنگ هایی گفته می شود که دو رنگ در مقادیر نا مساوی با یکدیگر مخلوط شوند، رنگ میانی یا واسطه نامیده می شود. برای مثال اگر رنگ زرد و سبز را با هم ترکیب کنید، رنگ سبز روشن بدست می آید ، و ترکیب رنگ سبز و زرد رنگ سبز خیلی روشن که به زردی می زند را به وجود می آورد.

رنگ زرد و سبز - اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت دوم

ترکیب دو رنگ فرعی:

به عنوان مثال اگر زرد و سبز را ترکیب کنید به رنگ سبز زیتونی در می آید، سبز با بنفش را در اندازه های نامساوی مخلوط کنید به رنگ خاکستری (ذغالی) در می آید یا اگر بنفش و نارنجی را با یکدیگر ترکیب کنید به رنگ گل سرخ در می آید.

بنفش در دکوراسیون داخلی - اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت دوم

نارنجی رنگ مکمل - اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت دوم

رنگ های مکمل: Complementary 

رنگ هایی که در دایره رنگ مخالف یکدیگرند، رنگ های مکمل نامیده می شوند. رنگ های مکمل عبارت اند از: قرمز و سبز، زرد و بنفش، آبی و نارنجی و غیره. از رنگ های مکمل برای کاهش روشنایی و شدت رنگ استفاده می کنند. هنگامی که دو رنگ مکمل در اندازه مساوی با یکدیگر مخلوط می شوند، اگر چه از علمی با رنگ سیاه ترکیب شوند اما رنگ سیاه باعث می شود بیشتر به قهوه ای تیره یا خاکستری مایل شود تا به رنگ اصلی. برای شدت و پر رنگ کردن رنگ ها از رنگ خنثی استفاده می کنند.مکمل با مبلمان - اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت دوم

رنگ های گرم از رنگ خورشید و آتش الهام گرفته می شوند به عنوان مثال  زرد، پرتقالی ، بنفش و قرمز جزء رنگ های گرم هستند.

رنگ زرد - اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت دومرنگ قرمز در خانه - اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت دوم

پرتقالی - اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت دوم

های سرد و گرم - اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت دوم

رنگ های سرد از رنگ اقیانوس و یخ الهام گرفته می شوند به عنوان مثال آبی سبز، آبی و بنفش جزء رنگ های سرد هستند.رنگ آبی - اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت دوم

اصلی در مبلمان - اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت دوم

منبع: واحد تولید محتوای دوریکسو

تصاویر بیشتر اصطلاحات کاربردی رنگ ها / قسمت دوم

 

شاید خوشتان بیاید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.